Nếu đương đơn bị cấm nhập cảnh vì hành vi gian dối (fraud and misrepresentation), đương đơn có thể nộp đơn xin ân xá I-601.

Đây là những yếu tố cần chứng minh để được chấp thuận ân xá cho trường hợp bị cấm nhập cảnh vì hành vi gian dối:

Đương đơn phải có ít nhất 1 người thân là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân. Người thân đó phải là:

▪Vợ/chồng hoặc Fiance
▪Cha/mẹ ruột

Đương đơn cần chứng minh thêm rằng người thân nêu trên sẽ phải gánh chịu những khó khăn cực độ nếu đương đơn không được định cư tại Mỹ. (Extreme hardship to qualifying relative)

Bị Cấm Nhập Vì Có Án Hình Sự:

Đương đơn xin visa sẽ bị cấm nhập nếu có những án sau:

▪Vi phạm liên quan đến ma túy và các chất gây nghiện

▪Vi phạm liên quan đến chuẩn mực đạo đức

▪Phạm 2 tội hình sự trở lên (tổng cộng án tù trên 5 năm)

▪Buôn bán những chất cấm (ma túy và các chất gây nghiện)

▪Tội mại dâm hoặc tổ chức mại dâm

▪Vi phạm liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo (vi phạm bởi viên chức chính phủ)

Nếu đương đơn rơi vào những trường hợp trên thì có thể nộp đơn xin ân xá I-601. Đương đơn cần chứng minh những yếu tố sau để được chấp thuận ân xá.

Án đã trên 15 năm:

▪Chứng minh đương đơn đã được cải tạo và phục hồi

▪Việc nhập cảnh của đương đơn sẽ không gây hại cho an ninh xã hội nước Mỹ.

Án dưới 15 năm:

▪Đương đơn có ít nhất 1 trong những người thân dưới đây là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân:

-Vợ/chồng/fiance

-Cha/mẹ ruột

-Con ruột

▪Đương đơn cần chứng minh thêm rằng người thân nêu trên sẽ phải gánh chịu những khó khăn cực độ nếu đương đơn không được định cư tại Mỹ.

Những trường hợp ngoại lệ (có án nhưng sẽ không bị cấm nhập nếu thuộc những trường hợp sau):

-Đương đơn phạm tội trước 18 tuổi và khi nộp đơn xin nhập cư vào Mỹ thì thời gian phạm án này đã qua được hơn 5 năm. Và đương đơn không đang bị giam giữ.

-Đương đơn phạm tội bị kết án tù không quá 6 tháng nếu khung phạt cao nhất (theo luật) áp dụng cho hành vi phạm tội đó không vượt quá 1 năm tù.

-Đương đơn chỉ vi phạm tội chính trị đơn thuần.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI:

CÔNG TY DỊCH VỤ DI TRÚ DIỄM PHƯƠNG

 

Địa chỉ: 2016 Lewelling Blvd, San Leandro, CA 94579

Tel: +1-510-346-5686 – Fax: +1-925-459-6789

Email: lienlac@diemphuong.us