Luật nhập cư của Hoa Kỳ sẽ ‘siết chặt hơn’?

Một luật sư người Mỹ gốc Việt từ Quận Cam, California cho rằng dự luật RAISE của Hoa Kỳ sẽ siết chặt nhập cư và nếu được thông qua, nó sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người, trong đó có người Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Lân, văn phòng Luật Nguyễn Quốc Lân và cộng sự, nói với...